Close

17. september 2018

Er du ny pasient hos oss?

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i januar har du ny fastlege fra 1.februar.

OBS! Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til din første legetime hos oss.