Close

Ruben

Koronavaksinen

De første vaksinene som ankommer Norge vil bli tilbudt sykehjemsbeboere. Deretter vaksineres andre risikogrupper etter FHI sin prioriteringsliste. Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Vaksinen vil være gratis og frivillig. Du finner svar på mange spørsmål på nettsiden: Koronasjekken (helsenorge.no) Dersom du ikke finner svar på viktige […]

Read More

Bruk av eDialog i ferien

Pga av ferieavvikling kan eKonsultasjon og eKontakt tidvis være utilgjengelig. Kontakt oss på telefon istedenfor. Reseptfornyelse gjelder kun resepter, ikke andre henvendelser.

Read More

Dr Maksumic overtar for Dr Sørlie

Madzida Maksumic, som har jobbet hos oss siden mars 2018 på Humera Anwars liste, har overtatt fastlegehjemmelen til Rolf Sørlie. Hun skal jobbe ferdig på dr.Anwars liste frem til oktober. Vegard W.Jørandli blir vikar for dr.Maksumic fra august-20 til mai-21 pga.foreldrepermisjon, og deretter er hun tilbake på fast basis.

Read More

Svartid for eKontakt

Meldinger sendt inn via eKontakt besvares kun innenfor vanlig arbeidstid, ikke i helg eller ferie- og helligdager. eKontakt er ikke en «chat» hvor man får umiddelbar respons, men vi gjør vårt beste for å svare innen rimelig tid.

Read More