Close

13. oktober 2021

Influensavaksiner 2021

Influensavaksine blir tilgjengelig fra uke 42 for risikogrupper. Vi vaksinerer på følgende tidspunkter:

Uke 42

  • Mandag 18.10 kl.15:30-17:30
  • Tirsdag 19.10 kl.15:00-17:00
  • Fredag 22.10 kl.15:30-17:00

Uke 43

  • Onsdag 27.10 kl.15:30-17:00